bağırtı

bağırtı
is. Çığırtı, nərə; bağırma səsi. Birdən Qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. S. S. A.. // Səs-küy, qışqırtı, fəryad. Bağırtı salmaq. Bağırtı qoparmaq. – <Əbülhəsən bəy:> Bir bağırtı eşitdim, bu Smirnovun bağırtısı idi. M. S. O.. Bayaqkı qışqırtı və bağırtıdan hürkmüş . . müdir nəfəs aldı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • bağırtı — is. Bağırma sesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • seyhə — ə. bağırtı, nərə, qışqırıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şeyhə — is. Atın bərk kişnəməsi. Birdən ayıldım, duydum bir bağırtı; Xəncər bərqi, at şeyhəsi, çığırtı. A. S.. // Qışqırıq, bağırtı. Şeyhə çəkmək – bərkdən qışqırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Грамматика турецкого языка — Турецкий язык относится к агглютинативным (или «приклеивающим») языкам и, тем самым, существенно отличается от индоевропейских. Содержание 1 Морфология 1.1 Гармония гласных 1.2 Число …   Википедия

  • avaz — f. 1) səs, səda; 2) bağırtı, nərə, qışqırıq; 3) m. şöhrət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəzə’ — ə. fəryad, haray, qışqırıq, bağırtı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vaveyla — ə. heyif; təəssüf; 2) qışqırıq, bağırtı, fəryad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anqırtı — is. Eşşək səsi, eşşək bağırtısı. Uzaqdan anqırtı səsi gəlir. // Ümumiyyətlə, bərk səs, bağırtı. İki yüz il idi ki, yatmışdım Təbrizdə . . nə maşın çığırtısı, nə paroxod anqırtısı, nə fayton araba tıqqıltısı (eşidirdim). C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çığır-bağır — is. Çığırtı, bağırtı, qışqırıq, hay küy. <Hacı Mehdi:> Mən sənin bu çığırbağırından heç bir şey başa düşmürəm. Ə. H.. <Qadınlar> yalnız çığır bağır salmaqla döyülən qadına yardım etmək istəyirdilər. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çığırtı — is. Bağırma, çığırıq səsi, qışqırıq, bağırtı. Rüstəm kişi əlini dəstəyin üstünə basaraq üzünü divara tutmuşdu ki, Telli arvadın çığırtısı raykomda eşidilməsin. M. İ.. <Güllünün> diqqətini başı üzərindən uçan qaz dəstəsinin çığırtısı cəlb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”